Een nieuwe en snelle manier om misdrijven te melden is aangifte doen via het internet. Het is de bedoeling dat in de toekomst burgers in heel België van een aantal delicten aangifte kunnen doen via deze elektronische (snel)weg.
 

Als bewoners van de gemeente Brasschaat kan u 24 uur per dag, waar en wanneer u maar wil, aangifte doen van een fietsdiefstal via deze site. Het betreft hier uitsluitend een fietsdiefstal waarbij de dader niet gekend is of waarschijnlijk niet kan worden opgespoord en er zich tijdens het plegen van de diefstal geen verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld de eigenaar van de fiets werd gekwetst tijdens de diefstal) hebben voorgedaan.

Privacy
Internetaangifte is vertrouwelijk en je mag er zeker van zijn dat de politie uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Op internetaangifte is de privacywet van toepassing.

Online aangifte
Op het aangifteformulier, dat online wordt opgeroepen, is onderaan een HELP-rubriek voorzien die u wegwijs maakt.

Om naar het online aangifteformulier te gaan klik hier.