Verantwoordelijke: wnd CP Hoogsteyns Werner
Deze dienst wordt ook wel gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) genoemd en bestaat
uit de afdelingen:

De gemeenschapsgerichte politiezorg in België steunt op vijf pijlers:

  1. De externe oriëntering
  2. Het probleemoplossend werken
  3. Het partnerschap
  4. Verantwoording
  5. Empowerment of bekwame betrokkenheid