Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde wijk of buurt en de lokale politie.

Wat is het doel?

Een BIN wil:

 • het veiligheidsgevoel verhogen;
 • de samenhang in de buurt versterken;
 • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie;
 • meehelpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging;
 • een doorgedreven samenwerking op het vlak van informatie-uitwisseling realiseren tussen burger en politie.
 • burgers en zelfstandige ondernemers
 • een coördinator
 • de lokale politie
 • de lokale overheid   
 • Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.

  Wie is er betrokken?

     bepaalde buurt

  Wat is BIN zeker niet!bin

 • een burgerwacht
 • controleren van de buren
 • patrouilleren in de buurt
 • geen voorrecht
 • Meer info Lokale politie |  T 03 650 35 00

  Wenst u zich hierbij aan te sluiten?

  Wie zijn de Bin coördinatoren?