Een politieorganisatie draait niet alleen op mensen met een politiebevoegdheid. De Lokale Politie Brasschaat telt 25 medewerkers zonder politiebevoegdheid. Zij behoren tot het administratief en logistiek kader (CALOG).

Secretariaat

De korpsleiding wordt administratief ondersteund door het secretariaat.

Gerechtelijke administratie

Deze dienst zorgt voor het inschrijven, verzenden en klasseren van alle gerechtelijke documenten zoals de PV's opgesteld in de politiezone.

Informatica

De informaticus zorgt voor de helpdesk en het beheer van netwerken, telefonie, servers en pc's.

Logistiek

Deze dienst voorziet de personeelsleden van de nodige logistieke middelen om optimaal te kunnen functioneren. De dienst Logistiek verzorgt de aankopen m.b.t. het voertuigenpark, meubilair, bureaumateriaal, de bewapening en andere veiligheidsvoorzieningen, enz.

Planning

De dienst Planning zorgt voor een doeltreffend inzetten van het personeel. Zij stelt de dienstregeling op.

Personeelsdienst

De hoofdtaak van de Personeelsdienst is het beheren van de personeelsdossiers (afwezigheden, ziekte, aanwerving, mobiliteit, opleidingen, enz.).