Lokale recherche van de politiezone Minos
Contactgegevens
Herentalsebaan 587
2160 Wommelgem
T 03 451 98 70 | F 03 451 98 79
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren
Enkel op afspraak.
Teammanager Onderzoek
  Ben Witvrouwen
Hoofdinspecteur

Tel 03 451 98 71
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Dienst Opsporing en Onderzoek

De dienst Opsporing en Onderzoek staat in voor het behandelen van gerechtelijke opdrachten die een specifiek deskundige tussenkomst vereisen en waarbij er gebruikt dient gemaakt te worden van bijzondere opsporingstechnieken om zo dadergericht mogelijk te kunnen werken.

Dit trachten zij te verwezenlijken door:

 • het inwinnen en exploiteren van de verkregen informatie;
 • het uitvoeren van bijzondere opsporingsacties;
 • het instellen van proactieve onderzoeken;
 • het uitvoeren van discrete toezichten.

 

De onderzoeken komen dikwijls tot stand na:

 • een opdracht van het parket van Antwerpen;
 • een aanvankelijke vaststelling/melding van een interventieploeg of een wijkinspecteur;
 • een discrete tip van een burger;
 • het bekomen van informatie van een andere politiezone of via de federale politie;
 • een ambtshalve vaststelling.

Gelet 'informatie en communicatie' ontzettend belangrijk zijn binnen een politiezone, zorgt de dienst Opsporing en Onderzoekvoor een maximale analyse van haar informatie en een korpsbrede verspreiding om zo accuraat mogelijk te kunnen werken.

 

Team Personen

Team Personen zorgt voor een gepast optreden naar aanleiding van verstoorde gezinsrelaties, waarbij de opvoedingsomgeving van de minderjarige wordt bedreigd.

De tussenkomst van Team Personen kan:

 • van gerechtelijke en repressieve aard zijn, wat wil zeggen dat ze opdrachten kunnen krijgen van de verschillende parketten die van gerechtelijke aard zijn en hebben tevens de bevoegdheid om processen-verbaal op te stellen;
 • informatief zijn, wat wil zeggen dat ze de betrokken personen zullen doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten die een uitgebreide opvang voorzien;
 • bemiddelend en berispend zijn.

Bijstand verlenen aan slachtoffers van misdrijven:

 • door informatieverstrekking;
 • in contact brengen met gespecialiseerde diensten;
 • instaan voor de eerste opvang van slachtoffers van misdrijven en traumatische ervaringen die voortkomen uit een misdrijf of een ongeval