Gemeenschapsgerichte politiezorg binnen de politiezone Minos
Contactgegevens
Wijkbureel Boechout Ijzerlei 1
2530 Boechout
Tel 03 460 06 66 | Fax 03 460 06 70
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Wijkbureel BorsbeekJozef Reusenslei 9
2150 Borsbeek
Tel 03 321 17 00 | Fax 03 321 20 25
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Wijkbureel Mortsel Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
T 03 451 98 50 | F 03 451 98 99
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Wijkbureel Wijnegem Turnhoutsebaan 201
2110 Wijnegem
Tel 03 288 20 40 | Fax 03 288 20 59
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Wijkbureel Wommelgem Herentalsebaan 587
2160 Wommelgem
Tel 03 451 98 60 | Fax 03 451 98 69
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren
Maandag 09:00 - 13:00 uur
Dinsdag 09:00 - 13:00 uur
Woensdag 09:00 - 13:00 uur
Donderdag 09:00 - 13:00 uur
Vrijdag 09:00 - 13:00 uur
Zaterdag gesloten

Zon-en feestdagen gesloten

Op maandag is er in Boechout, Borsbeek en Wommelgem laatavondopening van 18:00 tot 21:00 uur.

Op donderdag is er in Wijnegem een laatavondopening van 18:00 tot 21:00 uur.

Telefonische bereikbaarheid
De politiekantoren van Boechout, Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem blijven telefonisch bereikbaar tussen 08:00 - 16:30 uur.
Het politiekantoor van Mortsel blijft 24/7 bereikbaar.

Teammanager Wijkwerking
Chrétien Vranken
Commissaris

T 03 451 98 30
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

De nabijheidspolitie is één van de hoekstenen van de basispolitiezorg binnen onze politiezone, waarbij de wijkinspecteurs 'het' aanspreekpunt bij uitstek zijn voor onze plaatselijke bevolking in Boechout Borsbeek Mortsel Wijnegem en Wommelgem. Elke wijkinspecteur heeft een vaste wijk, wat de communicatie alleen maar bevordert. De functie wijkwerking bestaat immers in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. Binnen Minos zijn er zo'n 30 wijkinspecteurs werkzaam, die allen onder de leiding staan van een teamchef of zijn adjunct (beiden Hoofdinspecteur). De volledige wijkwerking staat onder de leiding van een Commissaris.

De kerntaken van de wijkinspecteur

 • het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen, eigen aan de wijk
 • de verspreiding van algemene informatie naar de bevolking en naar de lokale gemeenschappen toe
 • het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten
 • het verhogen van de zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking
 • het luisteren naar klachten, bekommernissen en indien mogelijk, daadwerkelijke oplossingen aanreiken
 • het opsporen en helpen oplossen van kleine ontluikende conflicten (bemiddelingsfunctie)
 • het detecteren van bronnen van onveiligheid en mogelijke haarden van criminaliteit
 • het uitvoeren van een beperkt aantal politietaken die een bijzondere kennis of een persoonlijk contact met de burger vereisen (hercontactname met een slachtoffer, techno-preventief nazicht van een woning, opdrachten van het parket, enz ...)
 • het gevolg geven aan bepaalde oproepen die een beperkte, niet dringende interventie vereisen
 • het besteden van bijzondere aandacht aan het gedrag en de handelingen van bepaalde personen onder toezicht (voorwaardelijk invrijheidgestelden, huisarresten, geesteszieken, ...)
 • het uitvoeren van preventieve toezichten en bijwonen van lokale evenementen
 • het uitvoeren van verkeers- en schooltoezichten
 • controle op de inschrijving in het bevolkingsregister

De dienst wijkwerking moet niet permanent worden georganiseerd, maar moet wel toelaten dat de wijkinspecteurs hun functie ook kunnen uitoefenen buiten de normale kantooruren. Dit in functie van de problematiek die zich in de desbetreffende wijk afspeelt. Wanneer zijn tussenkomst aan de basis geen of onvoldoende resultaat heeft, kan hij de wijkbewoners doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde diensten.