PZ MINOS doet naar jaarlijkse gewoonte opnieuw mee aan de 1DAGNIET-actie. Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele acties gepland in week 43:

  •            diverse acties woninginbraken,
  •            informatiestanden op publieke plaatsen om burgers advies te geven hoe ze hun woning kunnen beveiligen,
  •            preventiewandelingen in samenwerking met de BIN-leden,
  •            verschillende BIN-informatieavonden,
  •            bedeling van posters, etc.