De laatste tijd verschijnen er alweer verschillende phishing mails. Dit zo gezegd komende van banken (AXA, Argenta, ...) als van de federale politie (aanmaningsmails). Belangrijk is dat u niet ingaat op de mails en dus niet klikt op de meegestuurde linken.

Weet dat de politie geen boetes of aanmaningen verstuurt via mail.  Wanneer u slachtoffer bent geworden en dus nadeel heeft geleden, doe dan zeker aangifte bij uw politiekantoor.