Sinds begin dit jaar werd de snelheidsbeperking in de Krijgsbaantunnel (R11 t.h.v. de luchthaven) opgetrokken van 50 km/u naar 70 km/u.

De snelheidsborden “50” werden toen verwijderd. Omdat sedert 1/1/2017 in Vlaanderen buiten de bebouwde kom 70 km/u de norm is geworden, heeft de wegbeheerder geen nieuwe snelheidsborden geplaatst.

We merken dat sommige bestuurders zich nog houden aan de vroegere snelheidsbeperking van 50 km/u. We bevestigen dat de snelheidsbeperking wel degelijk 70 km/u bedraagt in de tunnel.

Uiteraard brengen wij in herinnering dat de snelheid van uw voertuig dient aangepast te worden aan de omstandigheden op de weg (bijv. file, regen, lading …).