Wat moet ik doen met gevonden voorwerpen?

 1. Je brengt het gevonden voorwerp binnen in de dichtstbijzijnde politiepost of bij het gemeentebestuur. (liefst van de vindplaats)
 2. Je identiteit wordt genoteerd.
 3. De politiediensten kijken na of er een melding is omtrent het verlies van het door jou gevonden voorwerp. Indien dit zo blijkt te zijn, wordt het gevonden voorwerp terug bezorgd aan de rechtmatige eigenaar en mits jouw toestemming wordt je identiteit aan deze kenbaar gemaakt.
 4. Indien de eigenaar niet gekend is, wordt het gevonden voorwerp door de politiediensten overgemaakt aan het gemeentebestuur van de vindplaats.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij het verlies of diefstal van mijn identiteitskaart?

 1. Je meldt het verlies bij DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. Indien dit nummer onbereikbaar is, kan men het nummer 02/518 21 23 vormen.
 2. Je doet aangifte bij een politiepost, liefst deze van je woonplaats.
 3. Bij de aangifte breng je 1 recente pasfoto mee.
 4. Na de aangifte ontvang je een attest van verlies of diefstal met je pasfoto erop, dat geldig is voor een periode van 3 maanden. Dit attest vervangt je gestolen of verloren identiteitskaart doch is slechts geldig in België. Indien je naar het buitenland gaat, dien je een voorlopige identiteitskaart op de dienst bevolking van je stad of gemeente aan te vragen.
 5. Je identiteitskaart wordt "geseind" in de politiecomputer in gans België.
 6. 14 dagen na je aangifte wordt door de dienst bevolking van je stad of gemeente, automatisch de procedure tot vernieuwing van je identiteitskaart opgestart.
 7. Je ontvangt van de dienst bevolking een bericht waarbij je gevraagd wordt een pasfoto binnen te brengen teneinde een nieuwe identiteitskaart aan te laten maken.
 8. Van zodra de nieuwe identiteitskaart bij de dienst bevolking is toegekomen zal je uitgenodigd worden deze te komen ophalen. Je dient dan in het bezit te zijn van het attest uitgereikt door de politiedienst waar je aangifte deed.
 9. Bij terugvinden van je oude identiteitskaart dien je onverwijld de politiedienst hiervan in kennis te stellen. Zodat deze kan "ontseind" worden in de politiecomputer.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij het verlies of diefstal van mijn elektronische identiteitskaart?

 1. Je meldt het verlies bij DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. Indien dit nummer onbereikbaar is, kan men het nummer 02/518 21 23 vormen.
 2. Bij verlies, diefstal of vernieling van je elektronische identiteitskaart dien je ONMIDDELLIJK aangifte te doen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats of bij het dichtstbijzijnd politiekantoor of, indien dit niet mogelijk is, bij de helpdesk van het Rijksregister. (tel: 02/518 21 17 of fax: 02/210 10 16)
 3. Bij aangifte dien je in het bezit te zijn van 1 pasfoto.
 4. Je ontvangt een attest van verlies of diefstal met je pasfoto erop, dat 1 maand geldig is.
 5. Indien je identiteitskaart binnen de 7 dagen wordt teruggevonden, dien je zowel de bevolkingsdienst van de gemeente of stad als de politie onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.
 6. Na zeven dagen wordt je verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart meteen geannuleerd en bijgevolg ongeldig gemaakt.
 7. Na deze periode word je door de dienst bevolking verwittigd dat je een pasfoto dient binnen te brengen, zodat de procedure tot vernieuwing van je elektronische identiteitskaart kan opgestart worden.
 8. Je ontvangt later van het ministerie van Binnenlandse Zaken een formulier met hierin de pin- en pukcode van je nieuwe identiteitskaart.
 9. Van zodra je in het bezit bent van deze gegevens kan je op de dienst bevolking je nieuwe identiteitskaart afhalen.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij het verlies of diefstal van mijn rijbewijs?

 1. Ook hiervoor doe je aangifte bij de politie, liefst deze van je woonplaats.
 2. Na aangifte ontvang je een attest teneinde een nieuw rijbewijs te kunnen bekomen bij de dienst rijbewijzen van je stad of gemeente.
 3. Je rijbewijs wordt "geseind" in de politiecomputer in gans België.
 4. Met dit attest en 2 recente pasfoto's ga je zo vlug mogelijk naar je stad of gemeente bij de betreffende dienst je nieuw rijbewijs ophalen.
 5. Opgelet, het door de politiediensten afgeleverd attest vervangt je rijbewijs niet.
 6. Bij terugvinden van je verloren of gestolen rijbewijs dien je dit ter beschikking te stellen van de politie zodat deze de nodige ontseiningen kunnen uitvoeren.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij het verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van de wagen?

 1. Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de politie, liefst deze van je woonplaats.
 2. Bij de aangifte dien je het voertuig ,waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, bij te hebben.
 3. Na de aangifte ontvang je een attest, dat je eventueel via tussenkomst van je verzekeringsagent, aangetekend overmaakt aan de dienst inschrijving voertuigen, City Atrium - Voortuitgangstraat 56 te 1210 BRUSSEL.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij het verlies of diefstal van mijn bankkaart

 1. Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren via Card Stop 070/344 344.
 2. Van deze dienst ontvang je een referentienummer. Noteer dit, daar je dit nummer dient over te maken aan je financiële instelling.
 3. Verwittig vervolgens je financiële instelling. Van deze ontvang je het bankkaartnummer en de eventuele gestolen kredietkaartnummers.
 4. Deze nummers neem je mee wanneer je aangifte doet bij de politie.
 5. Je ontvangt een attest van aangifte. (eventueel nodig voor verzekering)
 6. Je verloren of gestolen bankkaart wordt "geseind" in de politiecomputer.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij het verlies of diefstal van mijn GSM?

 1. Je doet aangifte bij de politie.
 2. Zorg dat je in het bezit bent van je IMEI nummer (staat vermeld op de doos), je SIM kaart nummer en je telefoonnummer.
 3. Alvorens je SIM kaart te laten blokkeren, probeer je enkele keren naar je ontvreemde GSM te bellen. Noteer de tijdstippen van deze oproepen en geef deze door bij aangifte. Dit is nuttig bij het verder onderzoek door de politiediensten.
 4. Laat je SIM kaart blokkeren :
       Mobistar: 0800/95958
       Proximus: 0800/20486
       Base: 0800/15210
 5. Na de aangifte ontvang je een attest van aangifte. (eventueel nodig voor verzekering)

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij de diefstal van mijn fiets?

 1. Je doet aangifte bij een politiepost.
 2. Indien je fiets gegraveerd is of voorzien is van een ingeslagen chassisnummer, breng je de registratiegegevens mee (zogenaamde "fietspas").
 3. Bij aangifte dien je een zo volledig mogelijke beschrijving van je gestolen fiets te geven, zijnde registratiegegevens, merk, type, hoofdkleur, bijkomende kleur, bijzonderheden zoals beschadigingen, aantal versnellingen, zelfklevers, ...
 4. Je ontvangt een attest van aangifte. (eventueel nodig voor verzekering)
 5. Je kan ook een fietsdiefstal electronisch aangeven via e-loket.
 6. Als je fiets gestolen is, kan je altijd nakijken op deze website of hij reeds gevonden is.

terug naar boven

 

Wat moet ik doen bij de ingebruikname van een alarm?

Alle informatie is te vinden op de volgende website : klik hier

terug naar boven

 

Wanneer ik bij een aanrijding betrokken raak, moet ik dan altijd de politie bellen?

Als de schade meevalt en er geen letsel is, kunnen partijen zelf de schadeformulieren invullen, ondertekenen en opsturen.
Komt u er samen niet uit, dan kan de politie altijd ter bemiddeling ter plaatse worden geroepen.
Wanneer er veel schade is, en er één of meerdere gewonden zijn, moet u altijd de politie bellen. Zij komen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen.

terug naar boven

 

Hoe stel ik kosteloos een advocaat aan?

Hiervoor verwijzen we naar de website van de Orde van de Vlaamse Balies. Via de rubriek "advies en bijstand", krijgt u de juiste informatie: www.advocaat.be.
Zoals u op bovenvermelde site zal kunnen lezen, hoeft u voor een dergelijke aanvraag niet meer naar het politiekantoor te komen.

terug naar boven

 

Wat gebeurt er bij een arrestatie?

Wanneer iemand betrapt wordt bij bijvoorbeeld winkeldiefstal, dan komt de politie ter plaatse. Hij/zij wordt overgebracht naar het politiecommissariaat en voorgeleid voor de officier met weekdienst die overgaat tot arrestatie. Hij/zij wordt verhoord door de politie die een proces-verbaal opmaakt. De officier neemt vervolgens contact op met de parketmagistraat die oordeelt of de arrestatie wordt gehandhaafd.
Indien de verdachte in voorarrest moet blijven, moet hij/zij binnen de 24 uur worden voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter kan de aanhouding verlengen met 5 dagen. Binnen de 5 dagen moet de verdachte verschijnen voor de raadkamer die de aanhouding kan verlengen met 1 maand enz. Als de zaak door de raadkamer wordt verwezen, komt het tot een strafproces.

terug naar boven

 

Aangifte van diefstal van of in uw voertuig: wat moet ik doen?

Wanneer er in uw wagen wordt ingebroken, raadt de politie aan dit steeds te komen aangeven. Gestolen goederen worden regelmatig teruggevonden.
Wanneer uw wagen wordt gestolen, ligt een aangifte bij de politie voor de hand. Breng indien mogelijk foto's mee van uw voertuig en een ingevulde autoregistratiesteekkaart. Deze gegevens zijn van groot belang om uw auto terug te vinden.

terug naar boven

 

Preventie rond uw auto

Geregeld wordt in België een auto opengebroken. En van autodiefstal kijkt ook niemand meer raar op. Het kan iedereen overkomen, waar ook in België. U kunt zelf grotendeels voorkomen dat uw eigendommen uit uw wagen verdwijnen of dat uw auto wordt gestolen. Naast alertheid van de chauffeur zijn er vele technische middelen die hierbij extra kunnen helpen. Soms is het helaas te laat. Waarschuw dan de politie. Ook wanneer u ziet dat er in de auto van iemand anders wordt ingebroken.

terug naar boven

 

Beveilig uw wagen tegen diefstal

 • Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of een andere veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet-afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.
 • Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af: vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak en de koffer goed te sluiten. Sluit uw wagen zelfs voor korte tijd en op uw private oprit.
 • Wagen openlaten = geen braak, dus geen diefstal in de ogen van de verzekeringen en geen tussenkomst.
 • Wist u dat het niet sluiten van uw portieren op de openbare weg volgens de wegverkeerswet kan worden beboet met een fikse geldboete? Sluit dus steeds uw deuren!
 • Neem altijd al uw waardevolle voorwerpen mee (GPS, GSM, draagbare pc, handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels..).
 • Neem steeds uw boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, het geldig keuringsbewijs en uw verzekeringspapieren) uit het voertuig, deze zijn geld waard in het criminele circuit. Dieven breken in om deze te stelen, wees hen te slim af.
 • Verwijder steeds uw mobiele GPS en GPS-houder uit de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op uw voorruit. Dieven breken in uw wagen in bij het zien van de GPS en/of de GPS-houder en/of de zuignapafdruk op uw raam, in de hoop zich een GPS toe te eigenen.
 • Schakel dan steeds de blue-tooth en wifi- functie uit (van uw gps, laptop, gsm..) opdat potentiële dieven dit signaal niet zouden kunnen opvangen en zo weet krijgen van aanwezigheid van uw waardevolle voorwerpen.
 • Indien niets waardevols aanwezig in het voertuig, toon dit: laat uw handschoenkastje en/of kofferzeil open.
 • Voorwerpen die (per uitzondering) toch in de auto blijven liggen, kunnen bij voorkeur in de afgesloten koffer opgeborgen worden. Leg het voorwerp op de plaats van vertrek in uw koffer en niet op de plaats van bestemming, zodat een potentiële dief deze handeling niet ziet.
 • Hou een inventaris bij van de serienummers, merk en type van al uw waardevolle voorwerpen (save your numbers). Doe dit ook voor uw GPS, laptop, imei-nr van je GSM,… Het serienummer en imei-nr zijn unieke nummers waardoor de politie de teruggevonden gestolen goederen vlugger kan toewijzen en terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar.
 • Als u, ondanks alle voorzorgen, toch nog het slachtoffer wordt van diefstal, ga dan zo vlug mogelijk naar een politiedienst, indien mogelijk met uw inventaris van waardevolle voorwerpen bij de hand.
 • Gebruik de PIN-code op uw gps, deze optie is vaak voorzien maar niet standaard geïnstalleerd. Stel deze functie in, na diefstal kan uw gps niet meer gebruikt worden zonder juiste PIN-code.

terug naar boven

 

Waar kan ik cybercriminaliteit melden?

Elke internetgebruiker die een inbreuk vaststelt op het internet, kan dat voortaan melden aan de Federale Politie via de website www.ecops.be. Inbreuken kunnen enkel gemeld worden. Er kan op de website geen klacht ingediend worden. Op de website moet je een formulier invullen om melding te maken van het soort inbreuk dat je hebt vastgesteld. De slachtoffers van een inbreuk die gepleegd is via het internet (fraude, racisme...) moeten om klacht in te dienen nog altijd naar de politie gaan.
Wat kan u allemaal melden op deze site:
          Illegale handelspraktijken
          Illegale reclame – spam
          Informaticacriminaliteit – hacking
          Oplichting – Internetfraude
          Seksueel misbruik van kinderen op het internet
          Bedreigingen
          Laster en eerroof
          Illegale verspreiding van muziek en films
          Privacy
          Racisme en revisionisme
          Psychische belaging
          Terrorisme
          Valse documenten
          Drugs
          Wapens en springstoffen
          Zeden

terug naar boven

 

Ik ben nieuwe inwoner. Welke stappen moet ik zetten?

U begeeft zich naar de bevolkingsdienst van de gemeente en meldt waar u gaat wonen. De bevolkingsdienst stelt een formulier "vaststelling van woonst" op dat aan de lokale politie wordt overhandigd.
De wijkinspecteur komt op het opgegeven adres langs om te controleren of u er daadwerkelijk woont. U ontvangt dan een formulier waarmee u zich opnieuw moet aanmelden bij de bevolkingsdienst, die een nieuwe klever aanbrengt, een nieuwe identiteitskaart zal aanmaken, of de gegevens van uw digitale identiteitskaart aanpast.

terug naar boven

 

Hoe werken de parkeerschijven?

Sinds 31 maart 2003 moet de nieuwe parkeerschijf (Europees model) gebruikt worden. Deze schijf geeft enkel het uur van aankomst aan (vroeger ook het uur tot wanneer mocht geparkeerd worden).
Bij aankomst moet u het uur of half uur aangeven volgend op het tijdstip van aankomst (bijvoorbeeld aankomst 14.35 u. = parkeerschijf instellen op 15 u.; bijvoorbeeld aankomst 12.55 u. = parkeerschijf instellen op 13 u.).
Vanaf dit ingestelde uur is maximaal 2 uur parkeren toegelaten.
Uiteraard is het verboden foutieve aanduidingen in te stellen.
Zonder bijkomende vermeldingen op de verkeersborden, geldt de verplichting om de schijf te plaatsen op werkdagen tussen 9 en 18 u.
Bijkomende aanduidingen op de signalisatie is mogelijk: zo kan de schijf verplicht worden tot 21 u., of verplicht worden op zaterdag en zondag.

terug naar boven

 

Ik wil bij de politie werken. Waar kan ik informatie krijgen?

Sinds de politiehervorming verloopt de selectie van personeelsleden voor de politie via een federale dienst: de dienst rekrutering en selectie.
Op hun website www.jobpol.be vindt u alle informatie over een loopbaan bij de politie. De politiezone Minos beschikt echter over enkele professionele beroepenvoorlichters waarmee u tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur) een afspraak kan maken.
Zij geven u allerlei tips om voorbereid aan de selectie te kunnen beginnen.

terug naar boven

 

Voor welke wapens heeft u een vergunning nodig?

De categorieën van wapens zijn afgeschaft. Er zijn alleen nog maar vergunningsplichtige wapens, vrij verkrijgbare wapens (luchtdrukwapens) en verboden wapens. Alle bezitters van vuurwapens onder model 4 (pistool, revolver, .22 karabijn), moeten zich opnieuw laten registreren voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning. Dit geldt nu ook voor de jacht- en sportwapens die werden gekocht met een model 9. Alle vergunningen zijn vijf jaar geldig. De provinciale taks voor één wapen bedraagt 65 euro, voor twee wapens 85 euro, voor 3 wapens 105 euro en voor vier wapens of meer 125 euro. Deze taksen moet u bij elke verlenging opnieuw betalen.
Door de nieuwe wapenwet is de gouverneur bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen.

terug naar boven

 

Waarvoor staat MINOS

MINOS staat voor: Mobiele INterventie Oostrand Stad (Antwerpen)Voor het ontstaan van de zone in 2002 bestond er al een interpolitiezone tussen WOBOW (Wommelgem – Borsbeek – Wijnegem) en Mortsel. Om deze interpolitiezone een naam te geven stelde CP Muylaert, toenmalig korpschef van de politie Borsbeek voor om het letterwoord MINOS te gebruiken. Bij het ontstaan van de politiezone, Boechout kwam er nog bij, werd besloten om de naam MINOS te behouden.

terug naar boven