Uitreksel uit het strafregister aanvragen
Contactgegevens

T 03 444 17 98 | F 03 444 17 99 
strafregister@mortsel.be

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur.

Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen ?
Iedere inwoner van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem en de stad Mortsel, hetzij Belg hetzij vreemdeling, kan een uittreksel bij de dienst Strafregister aanvragen.

Hoe kan ik een uittreksel aanvragen ?
Om een uittreksel uit het strafregister te bekomen, dient u een mail te sturen naar strafregister@mortsel.be met als onderwerp "aanvraag uittreksel strafregister", en die minstens volgende gegevens bevat: 

 • naam en voornaam;
 • adres;
 • rijksregisternummer (zeker mee vermelden!)
 • telefoonnummer (8-17u bereikbaar);
 • reden van de aanvraag;

In geval van onvoldoende informatie zal er geen uittreksel opgemaakt worden!

Naargelang de reden voor de aanvraag wordt er een bepaald model van uittreksel opgemaakt. Er bestaan 3 modellen.

Taxichauffeurs die een model 2 wensen aan te vragen dienen via deze link een extra formulier in te vullen en bij te voegen aan hun aanvraag.

OPGELET: u ontvangt na de aanvraag een bevestigingsmail, deze wordt niet automatisch verstuurd. Het personeel van het strafregister verstuurt deze wanneer zij uw mail hebben ontvangen en gelezen.

Indien u deze niet ontvangt dient u telefonisch contact op te nemen op het nummer 03 444 17 98.

 

U mag uw getuigschrift afhalen op het wijkbureel van uw gemeente vanaf de 5e werkdag na de dag van uw aanvraag. 

Indien u hieromtrent problemen moest ondervinden, kan u ook steeds telefonisch contact opnemen (03 444 17 98) tijdens de kantooruren (09:00 - 16:00 uur).

Aan wie mag het uittreksel afgeleverd worden ?
Het uittreksel mag enkel worden afgeleverd aan de persoon over wie het uittreksel handelt en nooit rechtstreeks aan het openbaar bestuur, het privé-organisme of de particulier die het voorleggen ervan eisen. Wel dient te worden opgemerkt dat afgifte aan derden (gelet ziekte, hulpbehoevendheid of afwezigheid) mogelijk is voor zover deze gemachtigd zijn door de persoon over wie het uittreksel handelt.

In tegenstelling tot vroeger voorziet de wetgeving nu 3 gevallen

 • model 1 type 1 (met artikel 595 Wetboek Strafvordering als wettelijke basis) wordt afgeleverd voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor punt 2 of 3);
 • model 1 type 2 (met artikel 596, al. 1 Wetboek Strafvordering als wettelijke basis) wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld;
 • model 2 (met artikel 596, al2 Wetboek Strafvordering als wettelijke basis) voor iedereen die een activiteit met minderjarigen uitvoert.

Praktisch gevolg: Voor de aanvraag betekent dit dat het beroep zeer concreet dient te worden gespecifieerd. Het volstaat niet om louter "SOLLICITATIE" te vermelden in het vak "reden aanvraag", doch wel nauwkeurig de activiteit de benoemen.

De hiernavolgende categorieën van personen en instanties moeten zich voor een uittreksel wenden tot de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • gerechtelijke en bestuurlijke Instanties;
 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw's, ...;
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België; 
 • bijzondere gevallen (bv. diplomaten).

De uittreksels worden door de dienst Centraal Strafregister gratis verstrekt en kunnen worden aangevraagd:

 • per brief aan: FOD justitie - Dienst Centraal Strafregister - Waterloolaan 115, 1000 Brussel
 • Loket: Dienst Centraal Strafregister - Waterloolaan 80, 1000 Brussel ( open van 9.00-11.30 en 14.00-15.30 )
 • Telefoon: 02 552 27 29
 • email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Met vermelding van:

 • naam en voornaam;
 • adres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • reden voor de aanvraag;
 • handtekening van de aanvrager;
 • kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief).

Het Centraal Strafregister zal het getuigschrift opsturen.

Het uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd aan de aanvrager op grond van rechten, zoals bepaald in artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De aanvrager mag, op grond van het arrest van 26 januari 2009 van de Raad van State, weigeren om het uittreksel aan derden over te maken en bijgevolg zelf beslissen of hij het uittreksel al dan niet aan anderen overmaakt, zoals bijvoorbeeld zijn (kandidaat-)werkgever.