parkeerverbod 20170508

Een parkeerplaats nodig voor de verhuiswagen voor de deur? Of om enkele dagen een container te plaatsen? Wil je zeker zijn dat deze plaats ook effectief vrij zal zijn, vraag dan best een parkeerverbod aan bij uw lokaal wijkcommissariaat. Zelf parkeerplaatsen vrijhouden door er bijvoorbeeld stoelen of een ladder op te plaatsen, is verboden en kan eventueel leiden tot frustraties bij de andere weggebruikers.

Vermits de politiezone Minos een meergemeentenzone betreft, verschillen de aanvraagmodaliteiten van gemeente tot gemeente. We lijsten ze hieronder graag even voor u op.

Boechout
Voor het aanvragen van parkeerverboden dient u langs te gaan op het wijkcommissariaat van Boechout. Hier kan u een formulier “toelating tot het plaatsen van verkeerssignalisatie en/of container” bekomen. Voor een meer uitgebreide toelating (langere periode, ladderliften, speciale constructies…) verwijzen wij u ter plaatse door naar de teamchef. De bedoeling is dat iedereen zich eerst aanbiedt op het onthaal van het wijkbureel.

Met deze toelating kan aanvrager op de gemeentewerf (Nijverheidsstraat 4) verkeersborden afhalen. Daar dient een waarborg betaald te worden van 60 EUR (per 2 borden). Deze is cash te betalen en wordt volledig terugbetaald als de borden in goede staat en binnen de afgesproken termijn worden teruggebracht. De borden moeten 24u op voorhand geplaatst worden door de aanvrager.

Openingsuren van de gemeentewerf:

  • maandag tot donderdag van 08:00 tot 12:30 uur en 12:30 - 16:30 uur
  • vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur

 

Ook indien u als aanvrager zelf beschikt over verkeersborden, moet u steeds een aanvraag indienen op het wijkcomissariaat.

Borsbeek
De aanvraag dient te gebeuren op het wijkcommissariaat van Borsbeek, tijdens de openingsuren. De politieambtenaar vult een aanvraag in en bekijkt of de aanvraag kan goedgekeurd worden. Na een goedkeuring dient u 50 EUR waarborg te betalen aan de politieambtenaar, waarna u één stilstaan-en parkeersverbodbord wordt uitgeleend. Het verbod is geldig over een afstand van 20 meter. Bij diefstal of verlies wordt er een proces verbaal opgesteld en wordt de 50 EUR overgemaakt aan het gemeentebestuur van Borsbeek. U mag  het verkeersbord gebruiken (enkel voor privaat gebruik) voor korte duur. Indien er werken dienen uitgevoerd te worden, moet de aannemer/uitvoerder of de bewoner een vergunning aanvragen op het politiekantoor. Voor dit parkeerverbod worden geen borden bij de Politie ter beschikking gesteld. U dient zelf borden te voorzien. Indien het gaat om langdurige doorlopend parkeerverboden (langer dan 24u) en/of wanneer er materiaal gestald wordt binnen het parkeerverbod en dit langer dan 24u, wordt een extra administratieve toeslag aangerekend door het gemeentebestuur van Borsbeek in functie van tijdsduur en oppervlakte. Na het verkrijgen van de vergunning bij de politie dient u deze administratieve toeslag te voldoen op het gemeentehuis, technische dienst. Beide voorwaarden moeten hierbij vervuld zijn om te kunnen spreken van een geldige vergunning. Aanvragen kunnen ook elektronisch behandeld worden indien u over parkeerverbodsborden beschikt via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Openingsuren van het gemeentehuis:

  • maandag van 08:30 - 12:00 uur en 18:00 - 20:00 uur
  • dinsdag van 08:30 - 12:00 uur
  • woensdag van 08:30 - 12:00 uur en 13:30 - 16:00 uur
  • donderdag van 08:30 - 12:00 uur
  • vrijdag van 08:30 - 12:00 uur

 

Het gemeentehuis is voor verdere info bereikbaar via telefoonnummer 03 320 94 00.

Mortsel
De aanvraag dient te gebeuren op www.mortsel.be/iod.

Wijnegem
De aanvraag dient te gebeuren op het wijkcommissariaat van Wijnegem. De politieambtenaar vult een aanvraag in en bekijkt of de aanvraag kan goedgekeurd worden. Indien hij van mening is dat er geen elementen zijn die de aanvraag in de weg staan, verleent hij onmiddellijk zijn goedkeuring. Bij twijfel stuurt hij eventueel een collega naar de plaats waar het verbod zou moeten gelden. Met deze aanvraag in het bezit gaat u naar het gemeentehuis van Wijnegem op de Turnhoutsebaan 422. Daar krijgt u een verkeersbord mee, na het betalen van een waarborg van 100 EUR en huurprijs van 10 EUR/week per verkeersbord.

Openingsuren van het gemeentehuis:

  • maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
  • donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

 

Het gemeentehuis is voor verdere info bereikbaar via telefoonnummer
03 288 21 10.

Wommelgem
Voor de gemeente Wommelgem dienen de aanvragen te gebeuren op het wijkcommissariaat van Wommelgem. Na controle van de plaatselijke situatie wordt de toelating verleend. De toelating wordt doorgemaild naar de gemeentewerf van Wommelgem, die instaan voor de plaatsing. Voorlopig is de plaatsing nog gratis. Nadat de periode is verlopen, worden de borden opgehaald door de gemeentearbeiders.

Inwoners en/of aannemers die over eigen verkeersborden beschikken mogen deze gebruiken, doch ENKEL nadat de politie de toelating tot plaatsing heeft verleend.