De Politiezone Zuid is er voor u!

Wij engageren ons in een partnerschap met de burger in de breedste zin van het woord (bewoners, ouders en kinderen, leraars en leerlingen, handelaars, leden van verenigingen, werknemers en werkgevers, weggebruikers, toeristen, …) om via een open beleid en communicatie :

  • de openbare rust, veiligheid en gezondheid te waarborgen in de verschillende wijken van de politiezone
  • het verkeer in goede banen te leiden
  • de criminaliteit het hoofd te bieden
  • pro-actief op te treden en problemen te detecteren
  • preventief te werk te gaan en problemen proberen te voorkomen
  • repressief tussen te komen en problemen op te lossen door diegenen die ze veroorzaken te interpelleren, ze te wijzen op hun misstappen en ze desgevallend voor te leiden voor de gerechtelijke instanties

Het is inderdaad de bedoeling om in het kader van de filosofie van de nabijheidspolitiezorg u allen nauwer te betrekken bij de werkzaamheden van de Politiezone en door middel van precieze informatie over ons doen en laten u ervan te overtuigen met ons mee te werken in het streven naar een harmonieuze en vreedzame samenleving, met name door het laten blijken van uw aller burgerzin. Deze website is één van de middelen die we aanwenden om dit doel te bereiken. 

Wij wensen u een aangename tocht doorheen onze website. Wenst u te weten wat u in bepaalde situaties of problemen te doen staat, wie uw wijkcommissaris is, ... klik dan op de juiste link. De dagelijkse bezigheden van al onze diensten, de juiste adressen en telefoonnummers, onze nieuwtjes, veelgestelde vragen, de inhoud van het Zonaal Veiligheidsplan, de gemeentelijke politiereglementen, u vindt ze allemaal terug op uw tocht doorheen deze site. Tenslotte blijft u niet in de kou staan indien u op zoek bent naar de juiste coördinaten van andere openbare besturen en externe organisaties waarmee we permanent of occasioneel samenwerken.