De lokale politie Brussel-West heeft twee vrouwen opgepakt, die zich valselijk voordeden als verpleegsters op ronde in het kader van de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep.
 
Op donderdag 19 november 2009 belden twee vrouwen aan bij een bejaarde dame, wonende in de E. Machtenslaan te 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Hanan (°1973) en Amal (°1975) deden zich valselijk voor als verpleegsters die het slachtoffer kwamen vaccineren tegen de Mexicaanse griep (A/H1N1).
Het slachtoffer vertelde hen echter dat haar huisdokter het vaccin zou komen plaatsen. Onder het voorwendsel dat ze naar het toilet moest gaan, kon Hanan toch het appartement van het slachtoffer toch binnen gaan. Amal bleef, samen met het slachtoffer, in de inkomhal op haar wachten. Wanneer een kennis van het slachtoffer ter plaatse kwam en wantrouwig werd tegenover de twee “verpleegsters”, namen deze de benen. Snel werd duidelijk dat Hanan enkele kamers in de woning had doorzocht en diverse zaken gestolen had. De kennis snelde achter hen aan, merkte hen nog op in de De Rooverelaan en verwittigde onze diensten.
 
Beide verdachten werden enkele ogenblikken later onderschept door de politie. Hanan bleek in het bezit van de persoonlijke documenten (identiteitskaart, etc.) van het slachtoffer, alsook van een document van een derde persoon.
 
Na prima speurwerk bleken de verdachten wel meer op hun kerfstok te hebben.
Zo zijn zij betrokken bij een serie diefstallen met list in de politiezone Brussel-West die op een bijna identieke werkwijze werden gepleegd.
  • Eind oktober had zij zich uitgegeven voor een stagiair-verpleegkundige bij een slachtoffer in de E. Faesstraat in Jette. Nadat zij zich op die manier toegang had verschaft in de woning, heeft zij op 28 oktober juwelen van de bewoonster en de handtas van een vriendin van het slachtoffer gestolen. Bij haar aanhouding had zij een gestolen document van die vriendin op zak.
  • Op 29 en 30 oktober trachtte zij, samen met Amal, geld af te halen in een postkantoor middels de gestolen documenten van het slachtoffer.
  • Op 18 november jl. pleegde Hanan opnieuw op een gelijkaardige manier een diefstal van een portefeuille in de Klimopstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Hanan en Amal, allebei geseind en gekend voor 17 feiten, werden ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings te Brussel.
 
 
De lokale politie Brussel-West wenst haar inwoners te waarschuwen voor het fenomeen “diefstal met list”.
 
Vertrouw in ieder geval niemand die u bij u thuis ongevraagd aanbiedt om u te vaccineren. De algemene regel is immers dat u enerzijds uzelf op eigen initiatief laat vaccineren door uw huisdokter of anderzijds, indien u behoort tot bepaalde risicogroepen en op uitnodiging van uw gemeentebestuur, in een daartoe ingericht, erkend medisch centrum.
 
In een ruimere context worden soortgelijke diefstallen ook gepleegd door personen die zich onrechtmatig uitgeven voor postbodes, arbeiders van een water-, elektriciteits- of andere nutsmaatschappij, tot zelfs politieagenten, en op die manier toegang krijgen tot uw woning.
 
Wees hierop attent! Een aantal eenvoudige preventieve maatregelen kunnen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen:
  • Vraag steeds of de persoon een dienstkaart bij zich heeft. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet open doen.
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de persoon u geeft. Dit kan immers het nummer zijn van een medeplichtige.
  • Contacteer wel de dienst waartoe hij beweert te behoren.
 
Voor meer informatie of bij twijfel, contacteer de politiezone Brussel-West via het telefoonnummer 02/412.12.12. In dringende gevallen, bel het noodnummer 101 of 112.