Aanstelling nieuwe korpschef

Wo 19.07.2017 - 9:44
CC Bruxelles Ouest Bertrand Vols 18 07 2017

Op 18 juli 2017 legde hoofdcommissaris Bertrand Vols, voor het politiecollege van de politiezone Brussel-West, de eed af als korpschef. Hij volgt Johan De Becker op die het politiekorps gedurende 15 jaar leidde.

Bertrand Vols (°1974) volgde een opleiding aan de Koninklijke Militaire School en heeft een master in de criminologie. Hij startte zijn carrière bij de rijkswacht in 2000 als luitenant. Binnen de federale politie bouwde hij een carrière op in de beteugeling van financiële criminaliteit en corruptie. Van 2014 tot zijn aanstelling als korpschef, was hij directeur van de de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie.

In 2014 liep Bertrand Vols al stage in de politiezone, in het kader van zijn opleiding tot hoofdcommissaris. Dit bood hem de kans om zijn kennis over het politiekorps van Brussel-West, in het bijzonder, en de lokale politie in het algemeen, te verdiepen.

Bertrand Vols kon de selectiecommissie overtuigen dankzij zijn brede ervaring binnen de geïntegreerde politie, zijn gedegen kennis over het politiewerk in al zijn aspecten en zijn technische know-how over HR en financieel management. Het welzijn van de medewerkers en de kwaliteit van het geleverde werk vormen de basisbeginselen van zijn visie.

In de komende maanden zal de nieuwe korpschef de organisatie verder ontdekken en zijn toekomstvisie en projecten voor de politiezone Brussel-West uittekenen, waarna hij een strategische nota zal voorleggen aan het politiecollege.

BERTRAND VOLS HiRes
Voordracht nieuwe korpschef
Wo 31.05.2017 - 15:59
Vols dans camions 2017 (1) (Copy)
Bende ladingdieven opgepakt
Wo 19.04.2017 - 15:27

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
02 412 12 12