Nationale actiedag woninginbraakpreventie "1 dag niet" op 13 november 2015

Onze politiezone heeft het genoegen u mee te delen dat zij deelneemt aan de eerste nationale actiedag “1 dag niet” op 13 november 2015.

Het opzet van “1dag niet” is de burgers laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om een woninginbraak te voorkomen. De actiedag zal dan ook zo veel mogelijk lokale initiatieven promoten, want 1000 keer lokaal maakt een geheel. de nadruk ligt op het soort burgerinitiatieven dat bijdraagt aan de veiligheid en de sociale cohesie in straten, buurten en wijken.

Behalve een verhoogde aanwezigheid van onze politiemensen op het terrein op 13 november 2015 met een verscherpte aandacht voor dit type feit, werd de laatste weken een grootschalige preventiecampagne op het getouw gezet in samenwerking met de vzw BRAVVO en Elsene-preventie, vooral gericht op de belangrijkste handelswijken op het grondgebied van onze politiezone. Zo werden er affiches en brochures verdeeld op openbare plaatsen (winkels, commissariaten, stations, …). Bovendien, werden er ook affiches opgehangen op de achterruit van politievoertuigen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om de bewoners van de Stad Brussel en de gemeente Elsene eraan te herinneren dat zij altijd contact kunnen opnemen met onze diefstalpreventieadviseurs. Hun gegevens zijn te vinden op onze internetsite www.polbru.be in het gedeelte “Preventie tegen diefstal”.

Laten we deze komende 13 november 2015 de dieven een halt toeroepen, samen strijden tegen inbraken, en van onze straten, wijken en huizen een veilige plaats maken!

Lees meer: affiche "1 dag niet" flyer 7 manieren om inbrekers te ontmoedigen – www.1dagniet.be