technopreventie-nl

Het bureau voor technopreventie: historiek

Het preventiebureau van de Brusselse Politie werd opgericht in 1988. In het begin hield het zich voornamelijk bezig met "Sociale Preventie" dit wil zeggen, door contacten met sociale werkers in de wijken het sociaal klimaat te meten en daardoor een inzicht te krijgen in de graad van onveiligheidsgevoelens, het opsporen van de oorzaken van de onveiligheidsgevoelens en het uitwerken van strategieën die deze gevoelens binnen hun context plaatsten.

In een latere fase werd er werk gemaakt van de opleiding van politiepersoneel welke vooral een toezichtfunctie had in de wijken. Als prioriteiten werden de samenlevingsproblematiek met andere culturen besproken en werd een eerste stap gezet in de richting van slachtofferhulp.

Later was het preventiebureau eveneens het coördinatieorgaan voor de infovergaderingen in verband met drugpreventie die werden ingericht in samenwerking met de dienst Openbaar Onderwijs van de stad Brussel.

Begin jaren'90 kwam het eerste personeel van de veiligheidscontracten toe in Brussel. De algemene leiding werd opgenomen door preventie niettegenstaande een deel van deze mensen afhingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een ander deel van het Brussels Gewest.

Het is ook uit deze periode dat studies uitwezen dat er een toename was van inbraken in gebouwen en woningen. De eerste stappen naar een preventiebeleid hierover werden vooral gezet door het maken van studies naar de oorzaken van de criminaliteit en de modus operandi bij inbraken.

Het was duidelijk dat het maken van studies alleen geen vermindering van de criminaliteit als gevolg zou hebben. Meer en meer werd gedacht aan het geven van veiligheidsadviezen aan bewoners, beheerders van gebouwen, winkeliers enz. Zo kan men stellen dat de eerste technopreventieve adviezen in Brussel gegeven werden vanaf 1992.

Ondertussen had de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, een preventiecel opgericht binnen zijn departement, het latere VSPP (Vast Secretariaat voor Preventiepolitiek), het huidige VSP. Vanuit deze Federale Steundienst werden een aantal middelen ter beschikking gesteld om met het preventiebeleid een gestructureerde koers te varen. In het kader van de beveiligingspremies, dewelke in het midden van de jaren '90 werden ingevoerd, werd door het VSP ook voorzien in een opleiding tot Technopreventief Adviseur. In de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene hebben op dit ogenblik een viertal mensen dit brevet gehaald waarvan twee personen momenteel de functie uitoefenen.

Ook in de gemeente Elsene zijn sinds geruime tijd diefstalpreventieadviseurs aan het werk. Elsene kent in tegenstelling met Brussel de beveiligingspremies wel toe. Het dossier van deze premies dient door een diefstalpreventieadviseur aan het college van Burgemeester en Schepenen te worden voorgelegd na een beveiligingsadvies bij de particulier. In 1996 werd hiervoor een eerste diefstalpreventieadviseur opgeleid. Het betrof een personeelslid van de Gemeentelijke diensten. Sinds verschillende jaren wordt deze functie opgenomen door het personeel van het veiligheidscontract.

Een technopreventief bezoek bij u thuis

Een technopreventief bezoek heeft als doel een gebouw te beveiligen tegen inbraak. Alle gebouwen komen hiervoor in aanmerking, ongeacht de oppervlakte of het karakter ervan.

Het kleinste project tot op heden was een studentenkamer, het grootste met een bijzonder karakter was het Brugmannziekenhuis. De diefstalpreventieadviseur zal eerst nagaan wat de risicofactor van de wijk is. Nadien zal hij de plaats van de woning in de wijk bekijken en daarna zal hij het gebouw in detail bekijken.

Tijdens het bezoek zal nagegaan worden wat de zwakke punten zijn i.v.m. organisatorische gewoonten van de gebruiker (bv. worden deuren en ramen degelijk afgesloten - is er een sleutelbeheer). In de tweede fase bekijken we het architectonisch aspect. In deze fase gaan we het hang- en sluitwerk na. Eénmaal de zwakke punten ontdekt zijn, proberen we een oplossing te bieden om hieraan te verhelpen. Soms betreft het een eenvoudige ingreep, op andere ogenblikken moet er zelfs overgegaan worden tot verbouwingswerken.

Indien nodig, zal er een advies verschaft worden betreffende de elektronische beveiliging. De duur van een bezoek hangt af van de grootte, de architectuur en het karakter van het gebouw. Voor een eengezinswoning hebben we één tot twee uren nodig. Deze dienst is gratis, niet-commercieel volledig vrijblijvend.

technopreventie001

Infovergaderingen

De technopreventiedienst organiseert op aanvraag infovergaderingen over de volgende onderwerpen:

  • Inbraakbeveiliging 
    (Algemene begrippen van technopreventie).
  • Algemene veiligheid op straat en thuis.
  • Winkeldiefstal + training winkelpersoneel.
  • Gewapende overval
  • Gauwdiefstal
  • Autocriminaliteit (diefstal en home-jacking).
  • Infovergaderingen betreffende het toepassen van de veiligheidsnormen binnen een bedrijf. (In samenspraak met de bedrijfsleiding).

Op enkel verzoek van particulieren, een vereniging, de bedrijfsdirectie, het bedrijfspersoneel, de wijkcommisariaten, de bewoners van een appartementen-complex of een groep autonome wijkbewoners… . 

Campagnes

De dienst technopreventie coördineert veiligheids-campagnes. Meestal gaat het hier over campagnes in verband met gauwdiefstal en Autocriminaliteit.

De dienst neemt ook contact op met de handelaars om hun personeel aan te zetten zich te informeren in het voorkomen van winkeldiefstallen.
 

Contact

Cel
technopreventie
Brussel

Mijnheer De Vijlder & Mevrouw Meyers
Tel.: 02/279.85.18

Hectoliterstraat 15,
1000 Brussel
Fax: 02/279.74.09 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cel
technopreventie
Laken
Mijnheer DE CLERCQ-DE MOERLOOSE
Tel. 02/279.82.17
Houba de Strooperlaan 141,
1020 Brussel
Fax: 02/279.88.25 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cel
technopreventie
Elsene

Mevrouw N'Berri
Tel.: 02/279.84.84

Collegestraat 1,
1050 Elsene
Fax: 02/279.84.20 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.