Uw wijkinspecteur

  • kent uw wijk, haar handelszaken en haar bewoners.
  • is steeds luisterbereid.
  • is uw nabijheidscontact.
  • tracht een oplossing te vinden voor conflicten.
  • geeft u inlichtingen, staat u bij en verwijst u, indien nodig, naar de bevoegde diensten.
Het is door zichtbaar te zijn en u ten dienste te staan dat uw wijkinspecteur zijn/haar preventie-opdracht uitvoert.

compo-wijkagent