Mobiliteitsinfo

Op woensdag 11 en donderdag 12 juli zal een NAVO-top plaatsvinden in Brussel. Deze zal uiteraard talrijke officiële bezoeken van staatshoofden en regeringsleiders met zich meebrengen. Bijgevolg worden er verschillende veiligheidsmaatregelen genomen die gevolgen zullen hebben voor het verkeer in onze hoofdstad maar wij zullen alles in het werk stellen om het dagelijks leven zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de bewoners, handelaars, werknemers en andere gebruikers van de hoofdstad.

Zo wordt er een parkeerverbod in plaats gesteld in de verschillende veiligheidsperimeters vanaf dinsdag 10 juli tot en met donderdag 12 juli. De politie zal alle voertuigen (ook de fietsen en bromfietsen) in een zone met een parkeerverbod laten weghalen. Tevens zullen er verkeersafsluitingen in plaats gesteld worden binnen en rond deze veiligheidsperimeters. Het gaat onder meer over de omgeving van de NAVO, de omgeving van het Koninklijk Paleis, de Amerikaanse ambassade, het Jubelpark en Schuman. 

  • De site van de NAVO in Brussel/Evere : de Leopold III laan (A201) zal in beide richtingen afgesloten worden tussen de Ring 0 en het kruispunt met de Bordetlaan, zowel op 11 als op 12 juli 2018.
  • Site ambassade USA en Koninklijk Paleis: de Hertogstraat tussen de Wetstraat en Lambermontstraat zal van 10 juli 's avonds tot 12 juli 's middags afgesloten blijven.
  • Site Jubelpark: Samen met de omliggende lanen Blijde Inkomstlaan - Renaissancelaan - Nerviërslaan - Galliërslaan – IJzerlaan, zal deze afsloten worden op 11 juli, de volledige dag.
  • Site Europese instellingen: de gebruikelijke perimeter (Europese top) kan tijdelijk afgesloten worden.
  • Er zullen tevens tijdelijke verkeersafsluitingen plaatsvinden, ondermeer op het einde van de E19, de Ring 0, de E40 tussen de Ring 0 en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring bovengronds.

De MIVB en De Lijn zullen het nodige doen om de bussen en trams om te leiden daar waar nodig. Er zullen ook enkele ingangen van metrostations gesloten blijven maar er zal wel gewoon metroverkeer zijn en de stations worden niet gesloten.

Wij raden iedereen aan om deze plaatsen met de wagen te vermijden en zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. Onze politiezone zal erop toezien dat naast de veiligheid van de officiële bezoeken die voortvloeien uit de NAVO-top er met respect wordt omgegaan voor het ons waardevolle begrip "open stad".

Consulteer hier alle details over de perimeters die in plaats zullen gesteld worden (bewonersbrieven): 

Voor real-time informatie kan u op 11 en 12 juli terecht op onze Twitter-account @zpz_polbru