Van 22/03/2018 tot 23/03/2018 vindt de Europese Top van staats- en regeringsleiders plaats in de Raad van de Europese Unie - Wetstraat, 165 - Brussel. Zoals bij voorgaande Toppen zullen zowel de Burgemeester als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken. Tevens dienen de veiligheid van zowel de staatshoofden, de inwoners en de eigendommen gevrijwaard te worden.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld

Wanneer? Van 22/03/2018 tot 23/03/2018

Waar?

 • Schumanplein
 • Froissartstraat, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en de «Residence Palace»
 • Justus Lipsiusstraat

Belangrijke opmerkingen :

 • Er zullen geen leveringen mogelijk zijn.
 • Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken op de openbare weg geplaatst worden. 
  Wij vragen aan de handelaars om de terrassen die zich in de perimeter bevinden binnen te zettten.

Wie heeft toegang en hoe heeft men toegang tot de veiligheidsperimeter?

 • Met een voertuig :

* de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad van de Europese Unie en/of de politiediensten.

* de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)

Toegang :

ENKEL via de Oudergemselaan. De andere toegangen zijn enkel voor de prioritaire voertuigen.

 • Te voet (kant gebouwen - niet kant Justus Lipsiusgebouw)

* de handelaars ingeschreven op het adres en in het bezit van hun identiteitskaart
* de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart et een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
* personen in het bezit van een doorgangsbewijs en hun identiteitskaart

Toegang :

Alle andere toegangen

Hoe kan men doorgangsbewijzen en attesten bekomen?

De aanvraag dient elektronisch te gebeuren via het formulier op de site www.polbru.be/eurotop. Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf 12/03/2018 beschikbaar zijn op het
commissariaat van de 5e Afdeling van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel - Tel. : 02/279.85.35 of 36 - Fax : 02/279.85.09.

Wat met het verkeer?

In sommige straten zal plaatselijk verkeer ingesteld worden :

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Bovengronds parkeren zal verboden worden van 22/03/2018 tot 23/03/2018 :

 • binnen de veiligheidsperimeter
 • in de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

Hebt u vragen of heeft u hulp nodig?

Vanaf 12/03/2018 kan u telefonisch contact opnemen op volgende nummers : 02/279.85.35 of 36 

Bereikbaar : van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 18u00, op zaterdag tussen 08u00 en 12u00.

Hoogachtend,
De Hoofdcommissaris van politie
Korpschef
M. GOOVAERTS


Verkeersinformatie

Op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 wordt een Europese top gehouden te Brussel. De gebruikelijke verkeersimplicaties zullen van toepassing zijn. De problemen worden verwacht, hoofdzakelijk in de Schumanwijk die afgesloten zal worden op donderdag 22 maart omstreeks 12.30 uur. De tunnel Reyers richting centrum zal om 11.30 uur afgesloten worden. Het einde van de verkeersafsluitingen is voorzien op vrijdag 23 maart in de loop van de namiddag.

Ondertussen blijft de tunnel Belliard richting E40 nog steeds op één enkele rijstrook.

De metro zal normaal rijden. In tegenstelling tot voorgaande toppen, stop de metro opnieuw in het metrostation Schuman. Het spoorwegstation wordt normaal bediend.

De buslijnen van de MIVB en De Lijn die door de Schuman perimeter rijden, zullen omgeleid worden.


twitter

Volg ons op Twitter voor de laatste verkeersupdates @ZPZ_polbru