Mevrouw, Mijnheer, geachte inwoners van Brussel, Elsene en Etterbeek,

Op 24 november 2017 vindt een buitengewone vergadering plaats in de Raad van de Europese Unie - Wetstraat, 165 - Brussel. Zoals bij voorgaande Toppen zullen zowel de Burgemeester als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken.  Tevens dienen de veiligheid van zowel de staatshoofden,  de inwoners en de eigendommen gevrijwaard te worden.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld

•  Wanneer? Op 24 november 2017

•  Waar?

- Schumanplein

- Froissartstraat, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein

- Wetstraat, tussen het Schumanplein en de “Residence Palace”

- Justus Lipsiusstraat

•   Belangrijke opmerkingen

- Er zullen geen leveringen mogelijk zijn.

- Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken op de openbare weg geplaatst worden

•  Wie heeft toegang en hoe heeft men toegang tot de veiligheidsperimeter?

- Met een voertuig :

de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad van de Europese Unie en de politiediensten.

Toegang :

ENKEL via de Oudergemselaan. De andere toegangen zijn enkel voor de prioritaire voertuigen.

- Te voet (kant gebouwen - niet kant Justus Lipsiusgebouw) :

•   de inwoners aan de hand van hun identiteitskaart

•   de werknemers en handelaars op basis van een “attest politie” (afgeleverd via hun werkgever)

•   personen in het bezit van een doorgangsbewijs.

•   Toegang : Alle andere toegangen

•  Hoe kan men doorgangsbewijzen en attesten bekomen?

De aanvraag dient elektronisch te gebeuren via het formulier op de site www.polbru.be/eurotop.  Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf 06 november 2017 beschikbaar zijn op het commissariaat van de 5e Afdeling van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel - Tel. : 02/279.85.35 of 36 - Fax : 02/279.85.09.

•  Wat met het verkeer?

In sommige straten zal plaatselijk verkeer ingesteld worden :

- Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein

- Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)

- Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein

- Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein

- Breydelstraat

Bovengronds parkeren zal verboden worden op 24 november 2017 :

- binnen de veiligheidsperimeter

- in de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt

- Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat

- Van Maerlantstraat

- Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

•  Hebt u vragen of heeft u hulp nodig?

Vanaf 13 november 2017 kan u telefonisch contact opnemen op volgende nummers : 02/279.85.35 of 36

Bereikbaar : van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 18u00, op zaterdag tussen 08u00 en 12u00.

U kan eveneens terecht op de internetsite www.polbru.be.

Hoogachtend,

De Hoofdcommissaris van politie,

Korpschef,

M. GOOVAERTS.